Nieuws

Handleiding euthanasie dieren gepubliceerd in VS

De Amerikaanse veterinaire organisatie AVMA heeft een uitgebreide set richtlijnen gepubliceerd voor het verantwoord euthanaseren van dieren. Het document behandelt een groot aantal diersoorten, van zoogdieren tot inktvissen. Ook methoden voor wilde dieren komen aan bod.

Richtlijnen euthanasie bij dieren

Al sinds 1963 heeft de Amerikaanse dierenartsenorganisatie AVMA een speciale commissie aan het werk die richtlijnen opstelt voor euthanasie bij dieren. De laatste richtlijnen zijn dit jaar verschenen, als resultaat van drie jaar voorbereiding. Er worden veel verschillende methoden beschreven waarbij wordt aangegeven welke methoden acceptabel zijn, welke methoden alleen acceptabel zijn als aan aanvullende voorwaarden is voldaan en welke methoden onacceptabel zijn. Alle groepen gewervelden komen aan bod, d.w.z. zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. Daarnaast is er ook aandacht voor het doden van ongewervelden zoals insecten en kreeftachtigen. Ook is er aandacht voor het doden van wilde dieren. In Nederland is dit onderwerp ook actueel in verband met het doden van ganzen.

Niet alleen aandacht voor methoden

Een belangrijk verschil met de voorgaande edities is dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan de technieken als zodanig. Het hele proces wordt behandeld vanaf de ethische afweging, de voorbereiding van de dieren en het creëren van de gewenste omstandigheden tot en met de afvoer van de gedode dieren. Het doden van grote aantallen dieren, bij bijvoorbeeld besmettelijke dierziektenbestrijding, wordt niet behandeld. Hier zijn aparte richtlijnen voor.


(Bron foto: AVMA)