Nieuws

Handleiding voor betere vlasteelt in Twente

Vanuit de Stichting Vlasmanifestatie kwam de vraag bij de Groene Kennispoort Twente om een teelthandleiding voor olievlas op zand- en dalgronden te schrijven. Twee studenten van CAH Vilentum in Dronten voerden deze opdracht uit.

Vrijdag 20 juni 2014 hebben deze twee studenten van CAH Vilentum te Dronten een presentatie gegeven over de door hun geschreven teelthandleiding aan diverse belanghebbende organisaties binnen de sector. De handleiding is zeer goed ontvangen en betekent een welkome aanvulling voor agrariërs als het gaat om vlasteelt in het oosten van het land. Op verzoek van de aanwezige agrariërs komt er nog een aanvullend onderzoek op bepaalde onderdelen van de teelt.

Belang teelthandleiding vlas

Lenno Vermaas, manager van Van de Bilt Zaden en Vlas sprak over het belang van deze handleiding, een dergelijke handleiding voor de vlasteelt bestond niet. Olievlas bijvoorbeeld wordt nu geteeld op kleigrond, maar kan volgens dit rapport ook prima op zand- en dalgronden. Voor agrariërs die afhankelijk zijn van zand- en dalgronden een prima hulpmiddel om teelt van olievlas te overwegen.
Een eerste aanzet tot biologische teelt is in deze handleiding ook opgenomen, iets wat van belang is voor de biodiversiteits- en vergroeningspolitiek.

Kansen voor vlas in de landbouw

Vanuit de landbouw is men op zoek naar uitbreiding van het aantal akkerbouwgewassen. In het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 2015 en de jaren daarna is een regel opgenomen dat het voor akkerbouwers noodzakelijk maakt om meerdere gewassen te telen (gewasdiversificatie). Vanuit deze achtergrond is de stichting Vlasmanifestatie begonnen met het stimuleren van ondernemers om stukjes vlas in Twente te telen.

Kansen voor producten uit vlas

Van oudsher staat Twente bekend om haar textielindustrie. De vlasvezel zou hier een mooie rol bij kunnen spelen. Daarnaast kan de vlasvezel in veel meer producten een rol spelen. In de bouw zijn er allerlei toepassingen denkbaar voor deze hoogwaardige vezel.
Behalve de vezel wordt vlas ook verbouwd om de oliehoudende vlaszaden. De teelt van olievlas is iets gemakkelijker dan de teelt van vezelvlas. De lijnolie kan gebruikt worden voor diverse toepassingen. Er zijn al producten genoemd als verf met de kleur “oud Twents groen” op basis van lijnolie.


Foto: Groene Kennispoort Twente