Nieuws

Handleidingen zaadteelt en selectie verspreiden dun gezaaide kennis

Het Louis Bolk Instituut heeft zaadteelthandleidingen geschreven in samenwerking met Stichting Zaadgoed en ervaren zaadtelers. Zaadteelt verschilt, zeker bij tweejarige gewassen, enorm van consumptieteelt en kennis hierover is aan het verdwijnen.

De handleidingen zijn met name bedoeld voor telers die met zaadteelt en/of selectie aan de gang willen gaan onder Nederlandse klimaatomstandigheden. De publicaties zijn gepubliceerd in het kader van het praktijknetwerk Regioras (2012-2014) dat gefinancierd was door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De inhoud is gebaseerd op praktische ervaring uit het veld, (oude) vakliteratuur en interviews met ervaren zaadtelers en selecteurs.

In de Handleiding Zaadvermeerdering en Selectie worden grondbeginselen besproken zoals erfelijkheid, selectie, bestuiving en kruisen. Daarnaast worden wet en regelgeving besproken en een voorbeeld van een logboek gegeven.

In de twee praktische handleidingen voor ui en kool wordt, naast een inleiding over het gewas, stapsgewijs beschreven hoe zaadteelt bij deze tweejarige kruisbevruchtende gewassen verloopt. Allereerst worden alle aspecten van de teelt van het gewas besproken, zoals plantafstand, ziekten en plagen en oogst en bewaring. Een goede bewaring is essentieel voor de zaadteelt: hierbij worden de planten gevernaliseerd, maar er kunnen ook allerlei ziekten optreden. Daarnaast is het ook een moment om te selecteren.

Bij de beschrijving van de zaadteelt wordt uitgebreid uitgelegd hoe en waarom men moet isoleren, welke bestuivers men kan gebruiken en hoe de bloeiende planten verzorgd moeten worden. En uiteraard worden alle handelingen bij het oogsten, dorsen en schonen beschreven.
Daarnaast is er een overzicht gemaakt van factoren die belangrijk zijn voor een goede zaadteelt voor diverse andere gewassen.

De publicaties zijn opgenomen in de Kennisbank Plantaardige bronnen van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Pixabay)