Menu
Nieuws

Handreiking duurzame energie in het landschap

Nederland heeft de ambitie meer duurzame energie op te wekken om de CO₂ uitstoot terug te dringen. Maar de inpassing in het landschap is soms lastig. Geplande windmolenparken roepen maatschappelijke weerstand op. Een handreiking laat zien hoe je het cultuurlandschap in kunt zetten bij die ambitie.

false