Menu
Nieuws

Handreiking voor aanpak natuurconflicten

Conflicten over de uitvoering van het natuurbeleid lijken steeds vaker voor te komen. De variatie is groot. Veel conflicten gaan over het kappen van bomen, het afschieten van wild of de inrichting van gebieden. Een verkenning levert aanknopingspunten op voor het omgaan met die conflicten.

false

false