Menu
Nieuws

Handreiking voor bijenlandschap

Burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken in Zoeterwoude samen aan een duurzame aangename leefomgeving. In het project Bij-zonder kleurrijk is kennis verzameld over inrichting van een bijvriendelijk landschap. Praktische handvatten die je zo kunt gebruiken

false