Nieuws

Haven inspireert studenten en bewoners

Vanaf november 2014 zijn acht derdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool Van Hall Larenstein fulltime aan de slag gegaan met een ontwerp voor het havengebied van Mûnein (Moleneind), een dorpje in Noordoost Fryslân. De studenten hebben in vier groepjes van twee hun ideeën uitgewerkt.

Er is geschetst en getekend, de studenten hebben maquettes gemaakt en ze hebben gebruik gemaakt van GIS. Op 27 januari 2015 hebben ze de verschillende ontwerpen gepresenteerd aan de opdrachtgevers en het dorp. Het was volle bak: meer dan 50 bewoners en belangstellenden waren aanwezig. De studenten hebben de bewoners geïnspireerd om met nieuwe ogen naar hun omgeving te kijken.

Schakelpunt

De studenten hebben aan deze opdracht gewerkt in opdracht van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild en Dorpsbelang Mûnein Readtsjerk. De plannen van de stichting Wetterwalden Bûtenfjild behelzen voor de komende jaren de realisatie van een diepere vaarverbinding en aanleg van kunstwerken voor het doorlaten van sloepen (F-klasse) in het Bûtenfjild. Mogelijk zal ook Mûnein aangetakt worden aan deze sloepenroute. Daarnaast ligt het haventje van Mûnein op de grens van twee landschappen: het boomrijke Trynwâlden, een aantrekkelijk bosrijk en historisch gebied met een zevental dorpen, en het open Bûtenfjild. De studenten hebben als opdracht meegekregen om een ontwerp te maken waarin het havengebied van Mûnein de twee contrasterende landschappen met elkaar verbindt en de haven meer (recreatieve) functies krijgt. Hiermee kan de haven gaan fungeren als schakelpunt tussen de twee landschapstypen en wordt het gebied aantrekkelijk om te bezoeken.

Enthousiasme

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de opdrachtgevers en de opleiding aan elkaar gekoppeld en het proces begeleid. Door het werken met de Kenniswerkplaats leren de studenten in een praktijksituatie en krijgen ze tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio. En de kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Opdrachtgevers, studenten, docenten en dorpsbewoners zijn enthousiast geworden voor dit vraagstuk. Dorpsbelangen en dorpsbewoners gaan de komende weken aan de slag met alle ideeën die zijn aangedragen door de studenten. De inspiratie van de studenten heeft nieuwe inspiratie in het dorp teweeggebracht.


(Bron foto: kenniswerkplaats Noordoost Fryslân)