Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop

Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.

Sinds 2010 worden de groeiplaatsen van duizendknoop in kaart gebracht, de teller staat inmiddels op 150 locaties. Het Havenbedrijf probeert verdere verspreiding te voorkomen en zet zwaar in op de bestrijding met behulp van bestaande en nieuwe technieken. Doel is een duizendknoop vrije haven.

Bestrijding van duizendknoop

In 2020 zijn in het Rotterdamse havengebied verschillende technieken getest voor de bestrijding van duizendknoop. De proeven varieerden van totaal afgraven van groeiplaatsen tot het ter plekke behandelen van de duizendknoopplanten. De bij afgraven vrijkomende grond is op verschillende manieren behandeld om deze weer duizendknoop vrij te maken, zoals afvoeren naar verwerker voor verbranding, inpakken in een depot, drogen, verwerken met een mobiele verhitter en thermisch reinigen in een tijdelijk depot. Op de groeiplaatsen verspreid over het Havengebied zijn verschillende technieken toegepast zoals electrothermische bestrijding, ‘bodem-resetten’, bespuiting met een experimenteel middel, zout aanbrengen of bevloeien, afdekken en handmatig uitsteken.

Thermisch reinigen

Van de verschillende geteste technieken bleek alleen volledig en zorgvuldig afgraven de enige effectieve methode te zijn. Thermische reinigen van de afgegraven grond bij relatief lage temperaturen in een tijdelijk depot bleek een succesvolle methode om de uitgegraven grond duizendknoopvrij en weer toepasbaar te maken. Andere technieken waren niet of minder effectief maar worden nog verder onderzocht.

Preventie

De aanwezigheid van duizendknoop in het havengebied wordt bijgehouden op een online kaart. In 2020 zijn er circa 40 nieuwe groeiplaatsen bijgekomen. Het ging hierbij meestal kleine groeiplaatsen in de omgeving van bekende grotere locaties. Dit laat zien dat preventie, het voorkomen van verdere verspreiding, van groot belang is.

Webinar kennissessie Japanse Duizendknoop

Iv-Infra organiseert 15 april een digitale kennissessie over de Japanse duizendknoop waarin diverse experts je informeren over de toegepaste methodes waarmee de Japanse duizendknoop de afgelopen jaren is bestreden binnen het Havenbedrijf Rotterdam.

Kennisnetwerk Invasieve exoten

Concrete handvatten voor preventie, beheer en bestrijding van diverse invasieve exoten voor professionals en particulieren.

Tekst: Chris van Dijk

(Bron foto: Chris van Dijk)