Nieuws

Heet water niet afdoende in strijd tegen Japanse duizendknoop

Samenvatting
  • Onderwerp
    Bestrijding Japanse Duizendknoop
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener
Bekijk de bronnen
Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Tot nu toe is er geen bestrijdingsmethode die afdoende werkt. En ook een heet waterbehandeling - een nieuwe methode waar de hoop op gevestigd was - zorgt niet voor volledige bestrijding.

Aziatische duizendknopen vormen op steeds meer plekken een groeiend probleem. De plant is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. De soort wordt vaak aangeduid als Japanse duizendknoop die je kunt onderscheiden in drie soorten (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica). Fallopia japonica, de Japanse duizendknoop, komt het meest voor.

Heet waterbehandeling

Het probleem is de groeikracht van de soort. Wortels kunnen schade veroorzaken aan gebouwen of verharding. En de plant vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Groenbeheerders spannen zich daarom in de soort te bestrijden, maar bestrijding is lastig. Je kunt je verschillende methoden toepassen zoals intensief maaibeheer, afdekken, afgraven, uittrekken, bestrijding met herbiciden en begrazing.

Maar uit een meerjarige praktijkproef van 2018 bleek dat geen van deze methoden als de meeste effectieve methode kon worden aangemerkt. Handmatig uittrekken is wel effectief, maar nogal arbeidsintensief. Een nieuwe methode is de behandeling van de soort met heet water of stoom. Door heet water in de grond te injecteren, zouden de wortels worden verzwakt. Verschillende bedrijven hebben al een methode ontwikkeld om duizendknoophaarden met heet water te behandelen, maar of het echt werkt, was niet duidelijk.

Praktijkproef

Om daar meer duidelijkheid over te krijgen is in 2018 in de provincie Gelderland een praktijkproef gestart waarbij duizendknopen op 30 proeflocaties in die provincie met heet water werden behandeld. Bij die proeven zijn vier aannemers betrokken die elk een eigen methode hadden ontwikkeld. De technieken van die methoden verschillen in bijvoorbeeld de frequentie, de hoeveelheid gebruikt water of de injectiemethode, maar in alle gevallen gaat het om het gebruik van heet water van ongeveer 98 °C.

Uit een tussenrapportage blijkt dat er na drie jaar behandelen verschillen te zien zijn in het effect van de verschillende methoden. Op de meeste proeflocaties zijn de stengelaantallen afgenomen. Na drie jaar is de omvang van de haarden met zo'n 10 tot 20% afgenomen. Bij de meest succesvolle aannemer varieert de afname van het aantal stengels van 35% tot 94%. Op beschaduwde plaatsen is de afname het grootst. Maar ook op onbehandelde locaties vinden de onderzoekers een afname in aantal stengels en bovengrondse biomassa. Het is dus onduidelijk wat het preciiese effect van de heet waterbehandeling is.

Beheersingsmethode

Hoewel heet water een onderdrukkend effect heeft, lijkt het er niet op dat je de soort op deze manier volledig kunt bestrijden. Drie jaren lijken te kort om definitieve uitspraken over de resultaten te kunnen doen. Het lijkt er op dat de heet watermethode meer een beheersingsmethode dan een bestrijdingsmethode is.

(Bron foto: Flickr Maja Dumat - Creative Commons Licence BY 2.0)

Bronnen

(3)