Menu
Nieuws

Heideherstel met fosfaat

Droge heidegebieden zijn gevoelig voor vermesting en verzuring. Een overdaad aan stikstof zorgt dat de heidegebieden vergrassen. Door te plaggen in combinatie met fosfaatbemesting kun je de vegetatie snel herstellen.

false