Nieuws

Heideplagsel als substraat in boomkwekerij

Restproducten als heideplagsel of maaisel bevatten mineralen en organische stof. Voor natuurbeheerders is het restproduct afval, maar voor boomtelers kan het een waardevol materiaal zijn voor bodemverbetering of als vervanger voor veensubstraten in de containerteelt.

Wat kun je met natuurresten als plagsel of chopper? Kun je ze in de vollegrondsteelt gebruiken als bodemverbeteraar? Of kun je ze gebruiken als substraat in containerteelt als vervanger voor veenproducten? Dit waren de vragen die centraal stonden bij het Vlaamse onderzoeksproject Heath4Peat. In verschillende proeven zijn restproduten uit de natuur getest zoals heideplagsel, heidechopper of maaisel. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening berichtte over dit onderzoeksproject in verschillende artikelen. Het laatste artikel 'Natuurbeheerresten bieden kansen in de sierteelt' laat zien dat er perspectief is voor de inzet van deze producten.

Organische stof

Plagsel bestaat uit een deel grond met begroeiing, zo legt het vakblad uit, en chopper is ondiep plagsel. Alle producten bevatten vrij veel organische stof en mineralen. De organische stof is waardevol omdat je de zwaarbelaste bodem in intensieve teelten ermee kunt verbeteren. In 2016 is daarom een veldproef uitgevoerd bij een vollegrondsboomkwekerij in eik, els en beuk. Na een jaar leken de gewassen beter te groeien met de toevoeging van de 'biosolids' als plagsel en chopper, maar de verschillen waren niet groot. Een jaar later concluderen de onderzoekers dat de producten zeker geschikt zijn voor de teelt in volle grond.

Containerteelt

In de pot- en containerteelt worden vaak veenproducten gebruikt als substraat. De vraag is of je deze 'biosolids' ook in kunt zetten. Daarom is een proef uitgevoerd in de teelt van Juniperus, Eleagnus, Cornus en Hyndrangea. Om het heideplagsel te kunnen gebruiken, moest het wel gezeefd worden. De groei varieerde per gewas. Groei in een substraat dat voor 100% uit het restproduct bestaat, bleef meestal wat achter, maar een substraat met een mening van 30- 60 % geeft meestal wel een goed resultaat.

De restproducten uit natuurbeheer of biosolids blijken zeker bruikbaar te zijn, is de algemene conclusie. Je zou de kwaliteit nog kunnen verbeteren, beter af kunnen stemmen op de teelt van gewassen door richtlijnen te geven aan natuurbeheerders.

(Bron foto: Pixabay.com)

Publicaties

(6)