Menu
Nieuws

Heischrale graslanden bedreigd

Het gaat slecht met de heischrale graslanden. Landelijk is van dit soortenrijk ecosysteem nog maar 30 tot 40 hectare over. En door verzuring en staat de soortensamenstelling onder druk. Met een gericht actieplan zou je kwaliteitsverbetering kunnen realiseren.

false