Nieuws

Helft landbouwgrond bevat glyfosaat

Bijna de helft van de landbouwgrond bevat resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat of het afbraakproduct AMPA, blijkt uit Wagenings onderzoek. De onderzoeksresultaten wakkeren discussie over glyfosaat aan.

Glyfosaat, de werkzame stof van het veel gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, wordt in veel producten aangetroffen. Zo zijn er al resten van glyfosaat aangetoond in bier of ijsjes en in het oppervlaktewater worden resten van dit middel gevonden. Uit een onderzoek van 2012, waarin 57.000 monsters van het oppervlaktewater werden geanalyseerd, blijken in een derde van de gevallen glyfosaat te worden gevonden in concentraties tot soms meer dan 300 µg per liter. Het afbraakproduct AMPA werd in de helft van de monsters aangetroffen in concentraties tot meer dan 200 µg per liter. En uit een onderzoek van 2013 bleek dat in 44% van urinemonsters van 180 burgers uit 18 landen in Europa glyfosaat zat.

Landbouwgrond

Het nieuwste onderzoek laat zien dat glyfosaat of het afbraakproduct AMPA ook in landbouwgronden gevonden wordt. Wagenings universiteitsblad Resource meldt dat op 18 oktober 2017 in het artikel 'Roundup-restjes in landbouwgrond'. Uit dat onderzoek blijkt dat in 45% van de 317 onderzochte bodemmonsters glyfosaat of AMPA werd aangetroffen. In 21% van de monsters ging het om glyfosaat zelf, in 42% om AMPA. De onderzoekers vrezen dat de resten in de bodem zich makkelijk verspreiden via wind- of watererosie en zo bij kunnen dragen aan verontreiniging van het oppervlaktewater.

Discussie

De resultaten van dit onderzoek verschijnen op het moment dat er discussie is over de toelating van glyfosaat. In augustus stuurde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een advies aan minister Henk Kamp over de toelating van dit middel. Het CTGB stelt dat glyfosaat niet opmerkelijke giftig is. En op basis van een rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) concludeert het CTGB dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om glyfosaat als kankerverwekkend aan te merken.

Toelating

Dat residuen van glyfosaat of het afbraakproduct AMPA in oppervlaktewater gevonden wordt, verklaart het CTGB door de toepassing van dit middel op verhardingen. Nu dit middel niet meer op verhardingen gebruikt mag worden, wordt de belasting van het oppervlaktewater ook beperkt, stelt het CTGB in september. Het CTGB concludeert daarom dat een veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is. Begin oktober sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit voor een nieuwe toelating van glyfosaat.

Ook de Europese Commissie buigt zich over toelating van glyfosaat. Minister Kamp liet de Europese Commissie weten het voorstel te steunen glyfosaat te blijven toestaan. Op 25 oktober beslist de Europese Commissie over de toelating van glyfosaat. De Wagenings hoogleraar Violette Geissen, die het onderzoek naar glyfosaatresten in landbouwgrond leidde, stelt dat gezien de resultaten het niet verstandig is de toelating van glyfosaat te verlengen.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(7)