Nieuws

Herenboerderijen en Stichting Zeldzame Huisdierrassen slaan handen ineen

Herenboerderijen beginnen steeds meer vaste voet aan Nederlandse grond te krijgen. In de bedrijfsvoering van de Herenboerderijen passen de minder gangbare rassen. Het partnerschap dat Herenboeren Nederland met SZH is aangegaan, richt zich op de kennisuitwisseling over de kansen voor de zeldzaam geworden landbouwhuisdieren in deze duurzame vorm van lokale landbouw.

Herenboerderijen zijn gemengde pachtbedrijven, in eigendom van ongeveer 200 huishoudens. Een Herenboerderij is gemiddeld 15-20 hectare groot en voorziet rond 500 mensen zo duurzaam mogelijk van voedsel. Er zijn nu zeven Herenboerderijen in bedrijf en zeker vijftien intitiatieven in ontwikkeling. Er is een boer in dienst die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de boerderij. Elke Herenboerderij produceert zo groenten en fruit, maar biedt ook plek aan landbouwhuisdieren zoals runderen, varkens en kippen. Omdat ook landschapsherstel, een gesloten mineralenkringloop, vergroting van de (bio)diversiteit en cultuurhistorie belangrijk zijn, hebben robuuste dieren hierbij de voorkeur.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) krijgt steeds vaker vragen van (aspirant)-Herenboeren en de bedrijfsleiders over de inzet van minder gangbare rassen op de boerderij. Vanuit dit uitgangspunt, en de overtuiging dat beide bewegingen elkaar kunnen versterken, zijn Stichting Herenboeren Nederland en SZH een partnerschap aangegaan. SZH gaat modules verzorgen binnen het trainingsprogramma voor Herenboer-boeren en kan optreden als vraagbaak voor specifieke boerenvragen rond houderij of fokkerij.

Veel leden-Herenboeren op hun beurt willen graag ambassadeur zijn voor zeldzame landbouwhuisdierrassen. Hiervoor ontwikkelen SZH en Herenboeren Nederland een reeks kennis- en informatiesessies. Je kunt hierbij denken aan offline of online informatiebijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook denkbaar is de ontwikkeling van een rasspeciefieke factsheet die Herenboeren kunnen gebruiken tijdens rondleidingen of informatie bijeenkomsten.

(Bron foto: Herenboeren Nederland)