Project

Herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen binnen NNN en N2000

Veluwe - Rianne van der Wal via Pixabay
Bron foto: Rianne van der Wal (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurherstel, stikstof
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Het project zal informatie opleveren over de herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen om de effecten van een overmaat aan stikstof tegen te gaan. Concreet zal antwoord worden gegeven op de vraag bij welke habitattypen en leefgebieden en onder welke condities herstelmaatregelen nog jarenlang kunnen worden volgehouden zonder schade te veroorzaken aan natuurwaarden en op de vraag of dit ook concreet uitvoerbaar is in de gebieden binnen het Natura 2000 en NNN netwerk.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)