Nieuws

Herhaling elektrisch wieden noodzaak voor bestrijding knolcyperus

Bron foto: Don Blaheta, Wikimedia Commons (Creative Commons)
Samenvatting
 • Onderwerp
  bestrijding knolcyperus
 • Interessant voor
  akkerbouwers, tuinders
Bekijk de bronnen
Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid. De chemische bestrijding wordt steeds meer aan banden gelegd. Een alternatief is elektro-fysische bestrijding. Uit een recent gepubliceerde praktijktest op Crkls blijkt dat een derde of vierde behandeling nodig is voor een effectieve bestrijding.
In samenwerking met

Knolcyperus is familie van de cypergrassen, lijkt sterk op zeebies, heeft lange slanke wortelstokken en knolletjes (circa 1 cm dik). De meeste knolletjes zitten in de bovenste bodemlaag (tot 15 cm). De knolletjes kunnen meer dan 30 jaar in de bodem overleven en elk jaar 10 tot 12 keer uitlopen.

Wanneer knolcyperus is vastgesteld geldt een bestrijdingsplicht en een teeltverbod (op akker- en tuinbouwgewassen). Na drie opeenvolgende jaren met een knolcyperus-vrij verklaring wordt het verbod opgeheven, óf wanneer direct na de besmetting het perceel is omgezet (begraven) óf afgegraven (en fytosanitair is afgevoerd).

In 2019 is een nieuwe techniek ontwikkeld onder de naam XPower. De elektriciteit stroomt via strijkers door de onkruidplantjes (tot in de wortels). In een praktijktest in 2021 bleek dat een derde of vierde behandeling nodig was voor een effectieve bestrijding:

Conclusies

 • Voor een goede werking is goed contact met de knolcyperus vereist.
 • De behandeling werkt het beste als de grond droog is maar de knolcyperus nog voldoende vochtig is.
 • Een juiste voorbereiding van het perceel is belangrijk; vlak, geen rijsporen, geen andere gewassen of onkruiden, randen vrij van obstakels, geen waterplassen.
 • Elektro-fysische bestrijding met Xpower zorgde na één jaar en meerdere behandelingen voor een significante reductie van knolcyperus.
 • Meerjarige monitoring en behandeling zijn nodig omdat na één jaar bestrijding er nog knolletjes in de bodem zijn gevonden.
 • Een jaar elektro-fysische bestrijding had geen zichtbare effecten op de algehele bodemconditie en het bodemleven (wel lichte toename bodemverdichting).

Onderzoeksinstituut: Hogeschool Van Hall Larenstein
Periode: van 2021 tot 2022
Gefinancierd door: Ministerie LNV, NVWA, NWO (Regieorgaan SIA)

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.