Menu
Nieuws

Herstel laagveen met paludicultuur

Uit een proefproject op het Ilperveld bij Amsterdam blijkt dat het mogelijk laagveennatuur te herstellen met paludicultuur. Door het uitstrooien van veenmos op afgeplagde grond kun je veenvorming op gang brengen. Het is een manier om de bodemdaling in het veenweidelandschap te stoppen.

false