Menu
Nieuws

Herstel van heischrale graslanden met maaisel

Het gaat niet goed met de heischrale graslanden. Door bodemverzuring verdwijnen waardevolle kenmerkende soorten als valkruid of tandjesgras. Toch blijkt het mogelijk nieuwe heischrale graslanden aan te leggen op voormalige landbouwgrond. Aanvoer van maaisel van elders stimuleert de ontwikkeling van een vegetatie.

false