Nieuws

Herverdeling macht: verkoper als bemiddelaar

Voor het versnellen van de beweging van korte voedselketens en het opschalen daarvan is herverdeling (van macht) in de keten nodig. De verkoper maakt niet de dienst uit, maar 'staat ten dienste van'.

Dit is te lezen in het rapport Boer en consument heffen de vork met op de cover een illustratie van een riek en een vork. In het document is te lezen wat onderzoek in eigen land naar reeds bestaande ketens heeft opgeleverd.

De opdrachtgever van het onderzoek, Urgenda, stelde zich de vraag: 'Hoe kan de beweging van korte voedselketens in Nederland versneld worden?'. Doel daarbij was inventariseren welke initiatieven er op dit moment bestaan, hoe buurlanden het doen en welke mogelijkheden er zijn om korte keten-initiatieven op te schalen.

Van aanbod- naar vraaggericht

De grootste kans, is ook het grootste knelpunt: logistiek. 'Verder blijken tijd en geld twee bepalende factoren te zijn voor een initiatief om te kunnen slagen.' Betreffende marketing en communicatie wordt geadviseerd te rade te gaan experts en trucs af te kijken van supermarkten. Zo is gemak datgene waarnaar de consument verlangt. Supermarkten bieden dit met hun 'one-stop-shop'. Gesteld wordt echter dat 'de verkoper' de dienst uitmaakt en niet ten dienste staat van boer en consument.

Binnen een korte keten, zo is het uitgangspunt, krijgt de boer een eerlijke prijs voor zijn product en heeft de consument een stem waardoor vraaggericht en niet aanbodgericht gewerkt kan worden.

Voorbeelden uit buitenland

In het rapport krijgen initiatiefnemers, zij die dit overwegen en andere betrokken partijen diverse aanbevelingen. Deze variëren van het verbinden van initiatieven (logistiek) en marktonderzoek tot het betrekken van gemeenten en het inrichten van een overkoepelende organisatie. In andere landen zijn voorbeelden te vinden van de twee laatstgenoemde activiteiten.


(Bron foto: Pixabay)