Nieuws

'Herzie competenties boswachter en beheerder'

De maatschappij is een netwerksamenleving geworden: beheerders en boswachters moeten kunnen schipperen tussen de wensen van organisatie en maatschappij. Advies: 'Pas de competentieprofielen van beheerders en boswachters aan'.

Dit advies wordt gegeven in het rapport De duizendpoot van Staatsbosbeheer [...] waarin gesteld wordt dat boswachters en beheerders tegenwoordig in een 'tussenfunctiePLUS' werken. Vanuit deze functie verwacht Staatsbosbeheer dat zij wensen en belangen uit de maatschappij meenemen én de doelstellingen van de organisatie zelf behalen.

Handvatten sollicitatieprocedure

Daarnaast constateren de opstellers van het rapport (Van Hall Larenstein/Staatsbosbeheer) dat niet iedereen geschikt lijkt voor het werken in deze tussenfunctie: een negatieve houding tegenover beleven en/of benutten, niet weten hoe te netwerken of andermans taal te spreken, leidt tot minder functioneren en persoonlijke frustratie bij het werken in een tussenfunctie. Met de studie willen de auteurs handvatten bieden bij de sollicitatieprocedure.

Praktijk en opleiding

In de aanbevelingen aan Staatsbosbeheer is dus onder meer te lezen dat de competentieprofielen dienen te worden aangepast. Daarbij wordt ook opgemerkt dat het precieze niveau dient te worden bepaald: 'Deze niveaus neigen gezien de complexiteit naar hbo-niveau, in plaats van de huidige mbo-niveaus'. Andere aanbevelingen zijn onder meer om verschillende profielen in de teams te mengen en de complexiteit van werken in een tussenfunctie te erkennen.

Ook Van Hall Larenstein wordt voorzien van adviezen: studenten zouden getraind moeten worden in het werken in een netwerksamenleving en hen zou getoond moeten worden dat de nieuwe competenties de 'oude' ondersteunen.

(Bron foto: Pixabay)