Nieuws

Herzien CKS lesmateriaal Plant nu beschikbaar

Recentelijk heeft het Ontwikkelcentrum in nauwe samenwerking met docenten uit de aoc’s 24 bestaande CKS-leereenheden voor het kwalificatiedossier Agro productie, handel, technologie Plant vernieuwd.

De komst van de herziene kwalificatiestructuur vraagt om professionele leermiddelen die hierbij aansluiten. Om te beoordelen of de CKS-leereenheden voor plant toekomstbestendig zijn en in hoeverre ze aansluiten op de nieuwe kwalificatiestructuur, hebben een aantal docenten recentelijk een analyse uitgevoerd. Vervolgens is daar waar nodig de inhoud en/of het beeldmateriaal van de modules aangepast en hebben thema’s als duurzaamheid en ondernemerschap een plek in het lesmateriaal gekregen.

CKS leereenheden Plant

Door de herziening sluiten de CKS leereenheden aan bij de kerntaken en werkprocessen van de herziene kwalificatiestructuur. Het lesmateriaal is geschikt voor mbo-leerlingen agro-plant, waaronder (glas)tuinbouw, boomkwekerij, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt en bestaat uit bondige theorie met actueel beeldmateriaal, video’s waarin de beroepspraktijk in beeld is gebracht en online toetsing. Met het doorlopen van het CKS-lesmateriaal leren mbo-studenten niveau 3 de vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van hun beroep.

De vernieuwde CKS-leereenheden zijn toegankelijk voor scholen met een abonnement op de Educatieve Content Catalogus (ECC). Naast de herziening van deze leereenheden werkt het Ontwikkelcentrum aan KennisKiem. Dit is een nieuwe serie leermiddelen voor mbo-groen dat aansluit op de herziene kwalificatiestructuur.

(Bron foto: Shutterstock-Ontwikkelcentrum)