Nieuws

Herziene veevoedertabel beschikbaar

De veevoedertabel van het Centraal veevoederbureau (CVB) is na vijf jaar herzien. De tabel is een basis voor rantsoenberekeningen. Daarvoor is nu ook een online rekentool beschikbaar.

Met de veevoedertabel kun je bepalen wat de voederwaarden is van verschillende voedergrondstoffen. Hoofdstuk 10, het hoofdstuk Productinformatie, is met ruim 700 pagina's het meest omvangrijke deel van de tabel. Daarin vind je tabellen met de chemische samenstelling en voederwaarden van verschillende voedermiddelen: droge grondstoffen, vochtrijke diervoerders, ruwvoeders, mineralen en andere voedermiddelen. De andere hoofdstukken zijn een toelichting op dit hoofdstuk.

Nieuwe rekenregels

De tabel is door Wageningen UR ingrijpend gewijzigd. Dat moet ook wel: de laatste keer dat het Centraal veevoederbureau (CVB) de veevoedertabel aanpaste, was in 2011. Na vijf jaar zijn de samenstellingen en voederwaarden van verschillende voeders en voedergrondstoffen geactualiseerd, bovendien zijn de rekenregels vernieuwd. Specifiek voor varkens zijn de netto energiewaarden voor groeiende varkens vernieuwd op basis van recent onderzoek. Deze waarden geven een indicatie over de efficiëntie waarmee varkens energie uit voerstoffen benutten voor onderhoud en groei. En er zijn grondstoffen toegevoegd zoals Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) en tarwegistconcentraten.

Calculator

Nieuw is dat er een voederwaardecalculator online beschikbaar is. Dit is een tool die je kunt gebruiken voor het berekenen van de voederwaarden. Zo kun je samenstellingsgegevens van grondstoffen omrekenen naar de voederwaarde voor verschillende diersoorten.

De veevoedertabel van het CVB is bedoeld voor diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs. Het CVB, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), stelt de tabel en de voederwaardecalculator beschikbaar op de website www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad 'VWC en Productbladen 2016'. Je kunt de veevoedertabel ook als pdf-bestand downloaden.

(Bron foto: Thinkstock)