Nieuws

Het beoordelen van regioleren

In het groene onderwijs neemt regioleren een grote vlucht. Het idee is dat studenten zelf opdrachten verzamelen bij regionale bedrijven en op basis van leeroffertes de opdracht adequaat uitvoeren en tegelijkertijd leren van die opdrachten. Regioleren leidt tot betrokkenheid bij studenten en bij regionale bedrijven.

Studenten beseffen niet altijd wat ze in praktijksituaties leren. Konden ze voor het uitvoeren van een opdracht bijvoorbeeld geen werkplan opstellen, maar na afloop wel, toch hebben ze het idee dat ze weinig geleerd hebben. Want bij leren hebben zij toch het traditionele beeld voor ogen dat je pas wat leert als je iets geleerd hebt uit een boek. Ook docenten willen systematisch inzicht krijgen in wat studenten leren bij regioleren. AOC Terra heeft moeten ondervinden dat ook buitenstaanders als bedrijven zich afvragen wat studenten met regioleren leren.

Wil je als school studenten beter maken in werkprocessen, vaardigheden, competenties, dan ontkom je er niet aan om deze goed te beschrijven in een taal die voor studenten, het bedrijfsleven en voor de docenten goed te begrijpen is.

Als APS ontdekken wij, dat veel mbo opleidingen gecharmeerd zijn van rubrics voor werkprocessen. Naast andere beoordelingsinstrumenten blijken enkele rubrics studenten, effectiever en efficiënter te laten leren met goede resultaten. Mooi meegenomen in het kader van focus op vakmanschap.

Wat is een rubrics?

Een rubrics is een tabel met criteria in de linker kolom en waarderingscategorieën ernaast. Met de criteria wordt aangegeven op welke elementen gelet wordt bij de ontwikkeling van studentengedrag richting PvB.

Van elk werkproces kan een rubrics gemaakt worden. Zie hier een voorbeeld. Klik op de tabel voor een vergroting.

Zelfevaluatiemodel/ 360 graden feedback

De ingevulde rubrics bieden als 360 graden feedback inzicht in het leerproces van de student. De ervaring op AOC Oost leert dat de gesprekken aan de hand van rubrics meer diepgang kennen, maar bovendien meer gericht zijn op het verbeteren van de student dan louter op beoordelen.

Meer houvast en objectiever

Rubrics helpen om ‘harder’ te beoordelen, zowel door de student zelf als door de coach, medestudente, praktijkopleider e.a. Zo krijgt een praktische opdracht uiteindelijk meer waarde, maar het verplicht je ook als docent om studenten beter voor te bereiden op de praktische opdracht.

En zoals een docent het zelf zegt: "Nu ik van te voren een rubrics aan de studenten had gegeven, was voor hen veel duidelijker wat precies de bedoeling was bij deze praktische opdracht. Voor mij was het beoordelen makkelijker. Het kostte niet minder tijd, maar ik voelde me rustiger en zekerder. Ik kon makkelijker een afweging maken, stond voor minder dilemma’s en ik hoefde niet steeds in ander studentenwerk terug te bladeren om te kijken hoe ik het daar beoordeeld had."

Komen tot schooleigen rubrics

Op Groen Kennisnet vind je natuurlijk al heel wat rubrics en het is voor de hand liggend om deze te downloaden en in te zetten op de eigen school. Helaas blijkt dit niet zo te werken, omdat iedere school een eigen taal, eigen prioriteiten en natuurlijk eigen docenten heeft. De rubrics moet daarbij passen. De rubrics die op een opleiding goed werken, kan de toets der kritiek op een andere opleiding meestal niet doorstaan. De ervaring leert dan ook dat zelf gemaakte rubrics veel beter aansluiten bij de eigen lespraktijk, omdat de terminologie beter aansluit bij wat op school gehanteerd wordt.

Het APS kan scholen helpen bij het opstellen van een set eigen rubrics.

Contact

Dimph Rubbens, d.rubbens@aps.nl, 06 2505 1950

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)

Links

(1)