Nieuws

Het fosfaatprobleem opgelost?!

Studenten veehouderij, paraveterinair en dierverzorging van MBO Terra presenteerden begin oktober de resultaten van het project 'gras scheiden - wat is het rendement'. Het bedrijf Grassa lichtte de kennis en technologie over bioraffinage toe. In dit project is het gras geraffineerd waardoor er vezels en grassap zijn vrijgekomen. De vezels en grassap zijn gedurende 6 weken gevoerd aan biggen en koeien. Studenten monitorden de dieren.

Reny Boxem en Lars van Kampen van het MBO Terra presenteerden de onderzoeksresultaten. Studenten hebben 2x per week de varkens gewogen. De gezondheid en het gedrag van de varkens werd geobserveerd en de gegevens gerapporteerd. Bij het melkveebedrijf zijn 88 balen gevoerd door het rantsoen van de koeien. In een week tijd zijn de balen opgevoerd. De koeien werden geobserveerd, waarbij de voeropname en gezondheid van de koeien goed was. Opmerkelijk was dat de melkproductie gelijk bleef. Het voorjaarsgras werd vervangen door het najaarsgras.

Een vervolgonderzoek wordt opgezet om in beeld te brengen hoe je met een grotere grasscheider efficiënt gebruik kunt maken van de grassap en vezel op grotere schaal. De aanvoer van soja uit het buitenland kan wellicht worden verminderd.  Door een nieuwe praktijkproef op te zetten kan het fosfaatvraagstuk inzichtelijk worden gemaakt.

De studenten vonden het een leuk en leerzaam project omdat ze zelf praktijkonderzoek hebben gedaan in de stal. De opdrachtgever was zeer positief over de studenten en roept andere ondernemers op om samen te werken met studenten!

Foto: Shutterstock