Nieuws

Het gaat de visserij niet voor de wind, de kansen voor meervoudig ruimtegebruik op zee

windmolens op zee - Norbert Pietsch via Pixabay
Bron foto: Norbert Pietsch, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    windenergie, visserij, meervoudig gebruik
  • Interessant voor
    vissers
Bekijk de bronnen
Op de Noordzee komt de visser steeds meer in de verdrukking. Windmolenparken op zee, natuurgebieden en gebruik door scheepvaart beperken de ruimte voor de visserij. Een mogelijke oplossing is te vinden in het meervoudig gebruik van delen van de Noordzee. Het project Win-Wind doet onderzoek naar de mogelijkheden voor medegebruik van windmolenparken door vissers.

Met windparken in de Noordzee wil Nederland toewerken naar een volledig duurzame energieproductie in 2050. Daarom zijn windparken op zee aangemerkt als een activiteit van nationaal belang en krijgt deze activiteit voorrang in ruimtegebruik op zee.

Meervoudig ruimtegebruik

De voorrangspositie van windparken heeft gevolgen voor de visserij. De toegang tot goede visgronden wordt met de aanleg van windmolenparken ingeperkt. Het is namelijk op dit moment niet toegestaan om in windmolenparken te vissen. Om de effecten op de visserij te verkleinen wordt er nu gekeken naar mogelijkheden tot meervoudig ruimtegebruik van windmolenparken op zee.

Dit is een ingewikkelde zoektocht. Hier komen namelijk zowel de risico’s, visecologie, economie en mogelijkheden tot transitie samen. In het project Win-Wind gaan vissers samen met onderzoekers op zoek naar de mogelijkheden voor het combineren van wind en visserij. Visserij op kreeften en krabben wordt als voorbeeld genomen.

Factsheet

Een deel van de resultaten van dit project is gepresenteerd in factsheets. Deze factsheets gaan in op drie onderwerpen. Allereerst bekijkt de factsheet ‘Win-Wind: Ervaringen met vissen in windparken op zee in andere landen’ de manier waarop meervoudig gebruik in andere landen toegestaan en ingezet is. Daarnaast laat de factsheet ‘Win-Wind: Veilig vissen in het Prinses Amalia Windpark’ meer zien over de veiligheid van visserij in windmolenparken. Als laatste kom je in ‘Win-Wind: Markt en Economie’ meer te weten over de economische kansen en bedreigingen voor kreeften- en krabbenvisserij in windparken.