Nieuws

Het gaat 'goed' met diergezondheid in ons land

'De belangrijkste en meest voorkomende bevinding is dat het goed gaat met de diergezondheid in Nederland', aldus het Infectieziekten Bulletin in een artikel over de diergezondheidsmonitor van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Ook specifieke resultaten die de monitor opleverden en statistieken worden gedeeld in het maandelijkse digitale bulletin van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): GD Diergezondheidsmonitoring leverde ook in 2014 weer informatie over zoönosen. Zo zijn de dierenartsen van de GD vorig jaar vooral bevraagd over koeien, maar spanden varkens de kroon betreffende het aantal verrichtte secties.

Q-koorts

Uit zowel de secties, telefoongesprekken als bedrijfsbezoeken blijkt onder meer dat het percentage bedrijven waar de bacterie Coxiella burnetii is aangetroffen fors is verminderd sinds 2009. In september dat jaar wist deze verwekker van de Q-koorts nog bij zo'n 22,5% van de bedrijven binnen te dringen, in november 2014 is dat percentage gedecimeerd tot zo'n halve procent. Hoe de GD inspringt op dit soort situaties en wat de gevaren van Q-koorts zijn, wordt verder toegelicht in het bulletin.

Ook andere resultaten, zoals statistieken over de uitbraken van de vlekziekte bij leghennen, worden samengevat in het bulletin. Verder worden veel voorkomende andere ziekten, met een zoönotisch aspect, per diersoort/sector (rund, varken, pluimvee, kleine herkauwers) behandeld.

(Bron foto: Thinkstock)