Menu
Nieuws

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij in 2016

Eind mei heeft de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren over 2016 gepubliceerd. Eind 2016 is op basis van de verkoopcijfers een totale daling van het antibioticumgebruik van 64,4% gerealiseerd ten opzichte van het referentiejaar 2009.

false

(1)