Nieuws

Het gebruik van koudmerken in de melkveehouderij geactualiseerd

Een ruime meerderheid van de huidige melkveehouders zegt goed uit de voeten te kunnen met alternatieven voor koudmerken ten behoeve van koeherkenning. De bedrijven die meer belang hechten aan koudmerken zijn in het algemeen de grotere bedrijven.

Dit blijkt uit onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden. Het onderzoek biedt inzicht in de acute, de subacute en de chronische effecten van koudmerken op het welzijn van de koe. Daarnaast is bij een aselecte en representatieve groep van 285 melkveehouders een telefonische enquête uitgevoerd naar het gebruik van koudmerken, gekoppeld aan bedrijfskenmerken.

Consequenties voor dierenwelzijn

Koudmerken als ingreep brengt bij runderen een acute stressrespons teweeg. Uit de fysiologische- en gedragsreacties kan echter niet worden afgeleid dat er ernstige schade aan het welzijn en de gezondheid van runderen wordt toegebracht.

Enquête naar gebruik van koudmerken

Meer dan 90% van de huidige melkveehouders zegt goed uit de voeten te kunnen met de alternatieve vormen van koeherkenning, ondanks dat de alternatieven ten opzichte van koudmerken niet gelijkwaardig zijn. Een kleine groep veehouders (9,5%) die koudmerken gebruikt gaf in de enquête aan daar zeer aan gehecht te zijn. Uit de analyse van de relatie met bedrijfskenmerken komt het beeld naar voren dat de bedrijven die koudmerken toepassen, over het algemeen grotere bedrijven zijn die met meer vaste arbeidskrachten werken en geen weidegang toepassen. Ook het melken in een zij-aan-zij melkstal vergroot de behoefte aan koudmerken omdat koeien tijdens het melken uitsluitend aan de achterkant kunnen worden herkend. Uit de gegevens blijkt echter niet dat deze grotere bedrijven niet zonder koudmerken zouden kunnen.

Wettelijk twee ingrepen toegestaan

Voor identificatie van runderen zijn wettelijk twee ingrepen toegestaan. De twee wettelijk verplichte gele oornummers laten daarmee geen ruimte voor het aanbrengen van een koudmerk. Op dit moment heeft de rundveesector van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een ontheffing van dit verbod op het gebruik van koudmerken als derde ingreep. Deze ontheffing loopt in juni 2011 af.