Nieuws

Het Groene Leefpark Ede groeit

Een 'groene oase', 'groen speelpark' of 'groene leertuin'. Circa 50 bordjes met wensen en ideeën van burgers, educatieve en maatschappelijke instellingen voor de inrichting van het Groene Leefpark in Ede vormden het begin van dit kigo-project van Groenhorst Ede.

Met het Groene Leefpark, werkt Groenhorst Ede samen met andere onderwijsinstellingen al Christelijke Hogeschool Ede, ROC A12, PTC+ en Aeres groep aan de realisatie van een Kenniscampus. Groenhorst wil binnen die Kenniscampus het expertisecentrum voor groene beroepseducatie zijn. Groene educatieve thema's over gezonde voeding, leefstijl en leefomgeving krijgen er een plek. Groenhorst werkt er bijvoorbeeld aan groene educatie voor verschillende doelgroepen als basisscholen, voortgezet onderwijs of buitenschoolse opvang. Het park moet bijdragen aan de intensivering van contact tussen groene en niet-groene partijen.

Natuurontdekkingen

Op 22 juni 2012 vond de aftrap voor dit project plaats. Inmiddels zijn de schetsontwerpen voor het Groene Leefpark gemaakt, zo is te lezen in de deze week verschenen nieuwsbrief. Het Groene Leefpark wordt de groene spiegel van de omgeving. Er is ruimte voor schooltuinen, thematuinen en waterpartijen. Er komen speelbomen, wilgen om te knotten en veel ruimte om natuurontdekkingen te doen.

In het Kigo-project, dat uitgevoerd wordt binnen het GKC-programma Groene Kennis voor burgers wordt samengewerkt door Van Hall Larenstein, STOAS Hogeschool, Pallas Athene College Ede (namens voortgezet onderwijs in Ede), CNS Konining Beatrix Ede (namens de basisscholen in Ede-Zuid), Christelijke Hogeschool Ede, NME centrum 'Het groene wiel' Ede, BSO 'Happy Kids' Ede, kinderboerderij 'De oude hofstede' Ede, Loohorst Landscaping Ede, kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland en gemeente Ede.

Contact

Mark Dees


(Bron foto: xx)