Nieuws

Het 'Nieuwe Plassen': een stroom aan biomassa

Een regelluwe zone waar de circulaire economie inhoud krijgt, een fosfaatfabriek, het 'Nieuwe Plassen' als business: de reactie van Waternet (Amsterdam) op de 'booming' vraag naar organische stoffen.

Magazine P+ (People Planet Profit) interviewde Roelof Kruize, directeur van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet. Hij vertelt onder meer hoe belangrijk fosfaat is en wat het opvangen van onverdunde urine (het Nieuwe Plassen) hierin kan betekenen.

Regels uit oude doos

In het artikel Verdienen aan urine is ook te lezen dat sommige regels innovatie in de weg staan – Waternet werkt aan de creatie van een regelluwe zone. Veel van die 'regels stammen uit de tijd dat energie- en watervoorziening gecentraliseerde taken van de nutsbedrijven waren' meldt P+. Hoewel Waternet ook zo’n nutsbedrijf vertegenwoordigt, steunt Kruize 'lokale burgerinitiatieven waar mogelijk'. Een voorbeeld daarvan is de introductie van de Sarphati-award in samenwerking met andere partijen, gericht op initiatieven op het gebied van sanitatie en volksgezondheid.

Kracht van water en verleden

Samuel Sarphati, is te lezen op de site van de VPRO – De kracht van water (documentaire), was een Amsterdamse arts die 150 jaar geleden bedacht om menselijke uitwerpselen op te vangen en buiten de stad dienst te laten doen als mest voor de boeren. 'Het oude plan van Sarphati lijkt nieuw leven ingeblazen', getuige de diverse initiatieven waar de VPRO-documentaire over gaat. Ook Waternet gebruikt lessen uit het verleden over inzameling en hergebruik van urine en fecaliën.

Autarkie

Zo’n inzamel-/hergebruiksysteem zou volgens Kruize zomaar kunnen terugkeren. In P+ meldt hij: 'Als de prijs interessant genoeg is en de technologie nog een paar stappen maakt, heb je zonder meer een aantrekkelijke business case. Met als achtergrond de circulaire economie, en de noodzaak anders met grondstoffen om te gaan om als mensheid te overleven'. Lees in P+ over de diverse andere plannen en acitiviteiten van Waternet, variërend van de productie van biogas tot de nauwe betrokkenheid bij de bouw van een autarkische (zelfvoorzienende) wijk.


(Bron foto: Pixabay)