Nieuws

Het ontbrekende hoofdstuk in de Actie Agenda Wonen 2021: "de groene versnelling"

Binnen tien jaar niet alleen een miljoen woningen bouwen, maar dit ook nog duurzaam doen. Volgens Marian Stuiver van Wageningen University & Research en Tim Vredeveld van Het Oversticht kan het: de bouwopgave versnellen en tegelijkertijd huizen en wijken realiseren die natuurinclusief, circulair en klimaatbestendig zijn. Dit onderschrijven zij en 13 andere organisaties in het aanvullende hoofdstuk ‘De groene versnelling’ dat volgens hen ontbreekt in de Actieagenda Wonen 2021.

Vorige maand hebben diverse organisaties uit de bouwsector, projectontwikkelaars, gezondheidssector en bankenwereld, waaronder Aedes, Neprom, VEH, VNG en GGZ, een Actieagenda Wonen gepresenteerd. Hierin staan concrete voorstellen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Volgens Stuiver en Vredeveld moet er meer ruimte komen voor natuurinclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid.

Aanvullend hoofdstuk

Daarom hebben zij een aanvullend hoofdstuk voor het actieplan te geschreven, dat vandaag is overhandigd aan de bestuurders van Aedes en Neprom, vertegenwoordigers van de Actieagenda Wonen. Het hoofdstuk heet ‘De groene versnelling’ en beschrijft het belang van natuurinclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid in het bouwproces.

Stuiver en Vredeveld onderschrijven ook de noodzaak voor de versnelling van de bouwopgave. Ze vinden echter ook een transitie nodig waarbij het verbeteren van de leefomgeving van mensen, natuur en milieu centraal staat tijdens deze versnelling. Ze zijn ervan overtuigd dat versnelling en vergroening hand in hand kunnen gaan.

Dialoog

De initiatiefnemers richten zich nadrukkelijk op alle partijen die de versnelling aan kunnen jagen. Het hoofdstuk ‘De groene versnelling’ is complementair aan het Manifest ‘Bouwen met natuur’, een oproep aan de politiek die 10 maart door vele organisaties is gedaan.

Stuiver en Vredeveld willen de dialoog aangaan met de bouwwereld, vastgoedwereld, banken, gezondheidsorganisaties en projectontwikkelaars om de groene versnelling te vertalen in concrete wijken en buurten. Ze nodigen deze organisaties uit om zich aan te sluiten bij hun initiatief en met elkaar vergroening ook onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda.

De ondertekenaars

Vijftien organisaties en personen die een leidende positie hebben vanuit wetenschap, media, maatschappelijke organisaties of ruimtelijke planning hebben inmiddels het hoofdstuk ondertekend:

Wageningen University & Research, Het Oversticht, IVN Natuur Educatie, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, De Natuur en Milieufederaties, NL Greenlabel, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, De Lynx, DS Ontwerp en Onderzoek, Margot Ribberink, Ambassadeur Weer, Klimaat & Duurzaamheid, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, GrwNxt, Stichting Steenbreek, Dutch Green Building Council, De Gezonde Stad.

Download het ontbrekende hoofdstuk

(1)