Nieuws

Het paard in Nederland

Het behoud van Nederlandse paardenrassen is van groot belang.Welke rassen kennen we van oorsprong in Nederland en welke functies vervullen ze?

Het paard heeft in de loop van de jaren vele verschillende functies gekend. In Nederland is het paard onder andere ingezet als oorlogs-, landbouw- en koetspaard. Tegenwoordig worden paarden vooral gebruikt voor recreatie en sport.

Er zijn vier van oorsprong Nederlanse paardenrassen: het Friese paard, het Gelders paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Alle vier de rassen zijn in het verleden met uitsterven bedreigd. Het Groninger en Gelders paard worden door de Food and Agricultural Organization (FAO) als bedreigd gekenmerkt, terwijl het Nederlands trekpaard nog als kwetsbaar wordt getypeerd. Het Friese paard wordt niet meer als kwetsbaar gezien, maar hier ligt inteelt op de loer.

Het is belangrijk dat deze rassen behouden blijven, omdat ze levend cultuurhistorisch erfgoed vormen en een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Nederland.


(Bron foto: Kor Oldenbroek)