Nieuws

Het smaakmodel van tomaat

Het IDC Smaak in Bleiswijk ontwikkelde een smaakmodel waarmee je op basis van textuur en samenstelling de smaak van tomaten, paprika's en meloenen kunt voorspellen.

Wil je als teler marktgericht produceren, dan moet je weten hoe je product smaakt. Je kunt dat onderzoeken door producten voor te leggen aan consumentenpanels, maar er is een goedkopere manier. Het Innovatie- en Demonstratiecentrum (IDC Smaak) van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk ontwikkelde een meetmodel voor de smaak van tomaten, paprika's en meloenen. KAS Markt schrijft erover in het artikel 'De consument wil smaak... Maar welke smaak?'

Model

Telersverenigingen, veredelaars en handelaren onderkennen het belang van smaak en het uiterlijk van groenten. Maar hoe meet je smaak op een objectieve manier? De onderzoekers in Bleiswijk legden verschillende producten voor aan een consumentenpanel en tegelijkertijd analyseerden ze de producten. Ze meetten de textuur - de 'bite' - de zoetzuurbalans en de hoeveelheid aroma's. Op basis van die parameters kunnen ze in een model de smaakwaardering voorspellen, voor zover dat rasafhankelijk is. Want naast raseigenschappen zijn ook teelt en bewaring van invloed op de smaak. 80% van de smaak is rasafhankelijk, aldus het artikel.

Consumententypen

Maar smaken verschillen. Niet elke consument vindt hetzelfde lekker. Er zijn ook consumenten die minder belang hechten aan smaak. De onderzoekers willen de verschillende consumentengroepen in beeld brengen en die in het model opnemen. Ze stuurden tomaten naar consumenten en vroegen hen aan te geven welke tomaat ze lekker vonden. Daarnaast kregen ze vragen over hun leefstijl. Hoeveel groente eet u? Let u op gezonde voeding? Op basis van onderzoek zijn ze nu gekomen tot zes consumententypen, die ze willen terugbrengen naar twee of drie groepen.

In het Innovatie- en Demonstratiecentrum Smaak (IDC Smaak), dat op 9 mei 2014 geopend werd, werken onderzoek, veredeling, teelt, handel en retail nauw samen. Doel is de innovatie van smaak en kennisoverdracht over smaak en gezondheid van verse groenten en fruit. Het platform IDC Smaak wordt getrokken vanuit het Smaakteam Bleiswijk van Wageningen UR Glastuinbouw.

(Bron foto: Thinkstock)