Menu
Nieuws

Het speelveld en de positie van de agrosector

Vooral in verstedelijkte regio’s daalt het aantal agrariërs, de agrarische handel is gegroeid, het bestrijdingsmiddelengebruik is toegenomen, geschuif met geld tussen pijlers van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): een greep uit het Landbouw-Economisch Bericht 2014.

false

false

false

false

false

false

false

false

false