Nieuws

Het succes van plugplantsoen

Pluggenteelt van bomen, waarbij zaailingen in trays worden gezaaid, biedt veel voordelen. Het jonge plantgoed met wortelkluitje slaat beter aan, er is minder uitval en de jonge boompjes groeien sneller.

De pluggenteelt van bosplantsoen is nog volop in beweging, schrijft Vakblad Natuur Bos Landschap in het artikel 'Plugplantsoen in de praktijk'. De beschikbaarheid van plantgoed is nog niet optimaal. Bij pluggenteelt worden planten niet in de volle grond gezaaid, maar in trays. De jonge plantjes ontwikkelen in die trays een kluitje. Als het plantgoed groot genoeg is om uit te planten, kun je die planten vrij makkelijk uitplanten zonder dat de wortels beschadigd worden.

Transport

Dat is anders bij plantgoed dat in de volle grond opgekweekt wordt. Bij het rooien wordt een deel van de wortels beschadigd en de naakte wortels zijn gevoelig voor beschadiging door verdroging tijdens het proces van rooien, sorteren en transport. In pluggen geteelde planten kun je anders behandelen, is te lezen in het artikel. Je kunt ze in de winter invriezen en zo goed houden tot een gunstige plantperiode in mei of juni bijvoorbeeld. De geplante pluggen hebben een betere hergroei dan naaktwortelig plantgoed. En wildschade is er niet veel door het late planttijdstip.

Plantbed

Je kunt de planten planten met een zogenaamde 'plantbuis'. Wel is het belangrijk de grond eerst wat los te maken. Dat kun je doen met de zogenaamde 'disctrencher', een machine met een roterende schijf die een plantbed maakt. De machine schuift de ruwe humuslaag terzijde en maakt de de toplaag van de minerale grond los. In het artikel 'Disc trencher: beter en efficiënter verjongen met de disc trencher' in Vakblad Natuur Bos Landschap staan tips en trucs voor toepassing.

De beschikbaarheid van pluggen is nog niet optimaal, schrijft het vakblad, de pluggenteelt is nog in ontwikkeling. Toch is de prijs van een plug in veel gevallen goedkoper dan naaktwortelig plantgoed. In het artikel is een tabel opgenomen met prijsvergelijking voor Douglas, Lariks, grove den en beuk.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(6)