Nieuws

Het verbinden van mens en groen: conferentie Natuur en gezondheid

Op 22 november 2018 werd de conferentie ‘natuur en gezondheid’ gehouden. Deze conferentie was een samenwerking tussen IVN en OVP. Een groene gezonde leefomgeving vergt een gezamenlijke inspanning van bestuurders, gemeenten, sociale organisaties, vrijwilligers, zorgorganisaties, groene kennisinstellingen en betrokken burgers. Op de conferentie kwamen deze verschillende groepen samen

Een groene gezonde leefomgeving? Ja natuurlijk, zou iedereen zeggen. En terecht, want groen doet je goed. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan een samenleving waarin burgers een gezonder en socialer leven leiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze groene leefomgeving wordt gecreëerd in wijken, bij scholen en rondom zorginstellingen? Hoe breng je nu juist dié mensen naar het groen die dat niet uit zichzelf doen? Hoe zorgen we dat mensen die het nodig hebben, hun ‘groen op recept’ krijgen?

Een groen en gezond 2019

Keynotespreker Jolanda Maas, Vrije Universiteit Amsterdam, deelde in een interactieve sessie de nieuwste wetenschappelijke inzichten, verkregen uit haar onderzoeken naar groene schoolpleinen, vrouwenopvang en gemeentelijke groenvoorziening. Daarnaast is ze ingegaan op de uitdagingen die er liggen om natuur écht aan te wenden voor welzijn en gezondheid.

Jolanda Maas werkt als senior researcher Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is tevens verbonden aan het EMGO Institute van het VU Medical Center. Een rode draad in haar werk is het onderzoeken van de relatie tussen natuur en gezondheid. Zij werkt aan verschillende groene onderzoeksprojecten zoals ‘Groene Gezonde Studenten’, ‘Groene Gezonde Ziekenhuizen’ en 'De 'leer' kracht van groene schoolpleinen'. Ook doet zij onderzoek naar de helende werking van natuur in de Vrouwenopvang. Vanuit onderzoek levert Jolanda steeds meer bewijs dat groen wezenlijk bij kan dragen aan de gezondheid van mensen.

Workshops

Na deze inleiding gingen we aan de slag: groen moet je doen! In drie workshoprondes was er ruimte voor kennisdeling, praktische tips en netwerken. Bovendien kan je de kracht van natuur zelf ervaren. Je kon deelnemen aan de volgende workshops:

Workshop 1: bewust leidinggeven

Tijdens de eerste workshop hebben we geleerd dat het belangrijk is om emoties te tonen op de werkvloer. Dit is belangrijk om een betere band tussen werkgever en werknemer te creëren. Hierbij is het van belang om vooral als werknemer een positieve houding te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door veel te lachen/ glimlachen en het geven van complimenten op de werkvloer. Daarnaast is het goed om te weten wat er in het team speelt. Het is daarom van belang om je als werknemer open op te stellen en om feedback te vragen. Al deze factoren bij elkaar creëren een relaxte en positieve sfeer in het gehele team.

Workshop 2: bewust werken

Om goed te kunnen werken is het belangrijk dat het lichaam gezond is. Daarom is het verstandig om meer beweging in het dagelijks leven toe te passen door bijvoorbeeld de fiets te pakken naar je werk in plaats van de auto of de trein. Naast beweging heeft ook voeding veel invloed op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Het is bijvoorbeeld niet goed om de hele dag door te drinken maar echt alleen als je dorst hebt. Daarnaast is het belangrijk om te allen tijde je ruggengraat recht te houden om pijn en vermoeidheid te voorkomen. Deze factoren zorgen voor een balans tussen lichaam en leven.

Workshop 3: Natuur betrekken in de stad

Om in de stad meer natuur te betrekken kunnen er niet alleen planten en bomen worden geplaatst maar is het ook een optie om kunstwerken te plaatsen die natuurlijke objecten imiteren. Deze kunstwerken zijn niet alleen mooi maar kunnen ook erg handig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar windmolens. De wieken van deze molens zijn namelijk gebaseerd op de vinnen van walvissen. Het is erg makkelijk om de natuur meer te betrekken doormiddel van kunst. Een simpel blad motief kan al een groot verschil zijn.


(Bron foto: Doelbeelden.nl)