Nieuws

Het verborgen rendement van vers gras

Voor melk krijg je betaald, krijg je melkgeld. Er is geen grasgeld, maar achter goed graslandmanagement zit heel veel verborgen rendement. Met die woorden opende Amazing Grazing recent een 'webinar'.

In het webinar (een interactieve online presentatie) gehouden op 9 april jongstleden wordt gesteld dat maximale grasproductie per hectare belangrijker is dan een hoge melkproductie per koe. Presentator van het Amazing Grazing Webinar ''(Weide)gras levert meer op dan melk'' was Paul Galama -onder meer projectleider Amazing Grazing- die zijn gast Tom Keuper, melkveehouder, interviewde.

Kuilvoer versus vers gras

Tijdens het webinar zijn ook deelnemers ondervraagd (over hun enthousiasme betreffende beweiding bijvoorbeeld) en zijn zij op hun beurt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Een van de vragen was hoeveel hectare Keuper reserveert voor zijn eerste snede. De melkveehouder antwoordt hierop dat het er in zijn bedrijfsvoering om gaat te melken van vers gras. 'In de meeste gevallen ligt de focus enorm op het maken van kuilvoer. Hier ligt de focus op zoveel mogelijk melken zodra de eerste snede er is. De melkleverantie dus afstemmen op de grasgroei. Dus ik heb eigenlijk geen vaste hoeveelheid afgestemd voor de eerste snede'.

De oogstende koe

In de rest van de presentatie wordt uitgelegd hoe het verborgen rendement uit gras boven tafel gehaald kan worden. Allereerst is de volgorde waarin je dingen doet van belang: 1. Maximale grasproductie, 2. Koe gras laten oogsten, 3. Gras efficiënt omzetten in melk. Aan de hand van grafieken -zie ook de pdf van de presentatie ''Gras levert meer op dan melk''- wordt stap 1 nader toegelicht met behulp van grafieken en een link naar een filmpje over de 'Feed wedge'. Bij de uitleg over stap 2 komen onder meer de kosten van kuilgras en weidegras in beeld waarbij rekening is gehouden met diverse factoren (bemesten, herinzaai, opraapwagens, afdekarbeid, et cetera).

Kritische succesfactoren

Verder wordt -betreffende stap 2- het rantsoen (van krachtvoer tot snijmaïs) tijdens het weideseizoen in beeld gebracht in een grafiek en worden kritische succesfactoren van jaarrond weiden genoemd. In het najaar zijn dat: creëer een grasvoorraad; niet maaien na medio augustus en op 1 oktober start de laatste weideronde; daarna niet terugkomen op perceel. En in het voorjaar: de bijgroei van oktober/november afgrazen in maart. In de toelichting van stap 3 wordt in grafieken de relatie tussen rantsoen, melkproductie en saldo getoond.

Voor een verslag van het webinar, zie Veel vragen tijdens webinar ''(Weide)gras levert meer op dan melk''. En zie, voor een nieuwsbericht, de website Verantwoorde Veehouderij: Boeiende discussie tijdens webinar ''Gras levert meer op dan melk''.Bron foto: Pixabay

Publicaties

(4)