Nieuws

Het verhaal achter de cijfers

Al meer dan 40 jaar verzorgt het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR de jaarlijkse uitgave van het Landbouw-Economisch Bericht (LEB). Ook de editie van 2015 biedt een schat aan cijfers en achtergrondinformatie over de land- en tuinbouw.

In het 'Landbouw-Economisch Bericht 2015' is te lezen hoe de Nederlandse agrosector zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. De informatie is verzameld in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek.

Wereldeconomie

De Nederlandse land- en tuinbouw is sterk op de export gericht, daarom begint het LEB met een beschouwing van de wereldwijde economische ontwikkeling. De lage olieprijs en grote schommelingen van wisselkoersen worden daarbij genoemd als belangrijke economische factoren. Het LEI signaleert een groei van de voor Nederland belangrijke wereldhandel. Naar verwachting zal de uitvoer de komende jaren met 5% per jaar groeien, waarvan de agrarische uitvoer ook zal meeprofiteren.

EU en Nederland

In het tweede hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de Europes Unie op een rijtje gezet, waarbij er natuurlijk aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen zoals het einde van het melkquotum en de Russische boycot van Europese landbouwproducten. De volgende vijf hoofdstukken wordt er specifiek aandacht besteed aan de Nederlandse land- en tuinbouw: de ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex; het landelijk gebied; milieu en dierenwelzijn; de structuur van land- en tuinbouw; en resultaten en investeringen. Naast het meest recente Landbouw-Economisch Bericht, kunnen ook alle eerder gemaakte edities worden bekeken via deze speciale verzamelpagina in het e-depot van Wageningen UR Library.


(Bron foto: Pixabay)