Nieuws

Het versnellen van de overgang naar duurzame gewasbescherming: SPRINT-project van start

Gewasbeschermingsmiddelen vormen een risico voor mens en milieu. De bodem, het water en de biodiversiteit worden erdoor beïnvloed en recent onderzoek laat zien dat blootstelling aan zulke middelen gepaard gaat met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Het onlangs gestarte SPRINT-project moet de overgang naar duurzamere alternatieven versnellen.

Het SPRINT-project (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach) bestaat uit een consortium van onderzoeksinstituten uit 14 Europese landen en Argentinië, en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). In het kader van SPRINT wordt een Global Health Risk Assessment Toolbox ontwikkeld voor de bepaling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van mensen planten, dieren en ecosystemen.

SPRINT voegt de kennis en gegevens uit heel Europa samen om beter en duurzamer gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen. In samenwerking met boeren en beleidsmakers gaan wetenschappers op zoek naar manieren om de overgang naar duurzamere gewasbescherming te ondersteunen.

Het SPRINT-consortium staat onder leiding van hoogleraar Violette Geissen van Wageningen University & Research. Zij vertelt: “Ik begin vol enthousiasme aan dit project, waarin we antwoord zullen krijgen op veel vragen die ontzettend belangrijk zijn voor de Europese burger. In ons consortium zitten ervaren wetenschappers die hun expertise op dit gebied gaan bundelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we regelgevers en beleidsmakers kunnen helpen om goed onderbouwde beslissingen te nemen voor een duurzamere landbouw.

Het is niet eenvoudig om in deze tijd een nieuw project te starten, maar met de huidige problemen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen we ons geen vertraging veroorloven. We willen samen een zinvolle bijdrage leveren aan de Farm to Fork strategie en de Biodiversiteitsstrategie van de EU.”