Nieuws

Het vertrouwen van de boer daalt sneller

In het tweede kwartaal van 2018 daalt het vertrouwen van ondernemers harder dan in de afgelopen drie metingen. De Agro Vertrouwensindex zakte dit kwartaal met 2,5 punt, maar blijft nog altijd positief en komt uit op 12,5 punt. Een jaar geleden stond de index 6 punten hoger.

Vooral varkenshouders hebben minder vertrouwen (-16 punten) dan een kwartaal geleden. Ook het vertrouwen van opengrondstuinbouwondernemers en akkerbouwers is iets gedaald, al zijn ondernemers in de opengrondstuinbouw nog altijd vrij positief. De pluimveehouders zijn een stuk positiever dan in het eerste kwartaal van 2018. De index steeg met 13 punten en is hiermee de hoogste van alle land- en tuinbouwsectoren.

Stemming omlaag

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven daalde met ruim 4 punten naar een krappe 19 punten. Wel zijn er grote verschillen tussen de sectoren. Zo waren vooral de varkenshouderij (-16 punten) en de opengrondstuinbouwers (-13 punten) minder tevreden over de huidige situatie. Ook bij melkveehouders en akkerbouwers daalde de stemming (een daling van respectievelijk 9,5 punt en 3,6 punt).

Toch waren er ook boeren en tuinders die veel beter te spreken waren dan een kwartaal geleden; de pluimveehouders. Een toename van bijna 21 punten zorgde er bijna voor dat de opperbeste stemming van het voorjaar van 2016 werd geëvenaard. Uiteindelijk bleef de index hier 5 punten onder met een totaal van 42 punten. De huidige stemming op het bedrijf van glastuinbouwondernemers veranderde nauwelijks en is al vijf kwartalen min of meer stabiel.

Toekomstverwachting

Ondernemers zijn voorzichtig positief als het gaat om hun toekomstverwachting. De index leverde 1 punt in op het vorige kwartaal en staat nu op bijna 7 punten. Bij varkenshouders wisselen de positieve en negatieve verwachtingen over hun bedrijfsvoering voor over 2 à 3 jaar zich de laatste paar metingen af. Bij de enquête over het eerste kwartaal van 2018 was de index nog 13 punten maar bij de recentste meting is deze weer gezakt naar het niveau van eind 2017.

Er zijn nu weer meer boeren en tuinders die negatieve verwachtingen hebben voor hun bedrijf dan positief. De index daalde naar -3 punten. Melkveehouders zijn ook minder positief (-5 punten). Akkerbouwers en opengrondstuinbouwondernemers zijn juist iets positiever. Maar de toename is beperkt tot respectievelijk 3 en 1,5 punt. Net als bij de stemmingsindex zijn de glastuinbouwers nauwelijks van mening veranderd.

Of en hoe onder andere de droogte van de afgelopen juli maand het vertrouwen van de ondernemers heeft beïnvloed, zal in de volgende enquêtes, volledig duidelijk worden. Met andere woorden: de impact van de droogte zit nog niet volledig in deze cijfers. Bovendien is dit slechts één van de factoren waar ondernemers hun vertrouwen op baseren.

(Bron Wageningen Kennis Online)