Nieuws

Hitteproblematiek: ook in mijn stad of wijk?

Met een speciaal ontwikkelde methode kunnen beleidsmakers beoordelen of in hun stad of op wijkniveau sprake is van hitteproblematiek. Dit maakt het mogelijk gericht lokale maatregelen te treffen.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het instrumentarium is aan de term hitteproblematiek betekenis gegeven door de ontwikkelaars van het instrumentarium. Na onderzoek wordt gesteld: 'boven een bepaalde drempel zorgt een verhoogde etmaalgemiddelde temperatuur voor een hogere sterfte en voor een navenant grotere piramide van gezondheidseffecten, mede leidend tot economische schade. Temperatuur en luchtverontreiniging zijn hierin de grootste boosdoeners' .

Methode en factoren

In het rapport UCAM: Urban Climate Assessment and Management - Wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad* waarin deze definitie wordt gegeven, is ook de beoordelingsmethode opgenomen. De UCAM-methode bestaat uit 3 onderdelen: Urban Climate (kwantitatief beoordelingscriterium), Assessment (wijkspecifieke beoordeling en oplossingsrichtingen) en Management (implementatieroutes van oplossingen). Voor deze onderdelen worden 9 stappen doorlopen. Ook deze staan beschreven, evenals de toepassing van de methode in de praktijk met de wijk Dampoort in Gent als voorbeeld.

Voor de definiëring van hitteproblematiek is gekeken naar uiteenlopende zaken, variërend van de kwantifering van fijn stof en ozon in relatie tot temperatuur tot een kwantificering van de gezondheidsrisico’s (gelet op hitte, luchtverontreiniging, et cetera). Ook is te lezen welke factoren zijn meegewogen in het instrumentarium (denk aan type gebouwen en hoeveelheid groen).

Hittegolf is natuurramp

In het rapport ook aandacht voor de urgentie van de aandacht rondom hitteproblematiek, die in ernst gaat toenemen volgens de onderzoekers. Gesteld wordt dat hittegolven schadelijker zijn voor de gezondheid dan andere natuurrampen, denk aan orkanen, sneeuwstormen en overstromingen. Ook Stad+Groen benadrukt het gevaar van hitte in het artikel Stad nog niet klaar voor klimaatextremen: 'Het is niet zo bekend, maar hittegolven zijn de dodelijkste natuurrampen in Europa'.

Stad+Groen legt ook uit hoe steden zich kunnen bewapenen tegen de verschillende gevolgen van klimaatverandering. Zie ook de website Kennis voor Klimaat – Stadsklimaat voor meer informatie over klimaatverandering en de gevolgen voor de stad.

* Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Witteveen+Bos, Wageningen UR (nieuwsbericht: Nieuwe methode om hittestress in steden te managen) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) als onderdeel van het UCAM-project, uitgevoerd binnen het Valoriusprogramma van Klimaat voor Ruimte


(Bron foto: Pixabay)