Nieuws

Hitteprotocol veetransport deze week weer van kracht

Het hitteprotocol voor veetransport treedt vandaag, 12 september, opnieuw in werking. De NVWA en de sector hebben eerder dit jaar een nationaal gecoördineerd plan rond vervoer van dieren tijdens extreme hitte en koude opgesteld.

Hitteplan veevervoer

De Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (de Transportverordening) vormt de belangrijkste wettelijke basis voor het reguleren van de condities tijdens transport van dieren. Samen met de nationale regelgeving uit de Wet dieren en de Regeling houders van dieren is er een gedegen raamwerk om tijdens extreme weersomstandigheden maatregelen te treffen. Echter, de wetgeving beschrijft veel open normen en er was behoefte om deze concreter in te vullen.

Op 1 juli 2016 is daarom het Plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking getreden. In dit plan geven overheid en bedrijfsleven aan wat ze gaan doen om dierenwelzijn bij transport en slacht zo goed mogelijk te borgen bij extreme temperaturen. Het plan bevat verwijzingen naar werkprotocollen van NVWA, transport -en slachtsector, zodat alle partijen uit de hele transportketen van elkaar weten wie wat doet. Het plan heeft betrekking op varkens, runderen, schapen en geiten (pluimvee en paarden volgen later). Het is een zogenaamd ‘levend’ document. De betrokken partijen hebben afgesproken elk half jaar de gemaakte afspraken te evalueren en – indien nodig - afspraken aan te passen of aan te scherpen. In dit plan wordt ook een opzet beschreven van de wijze waarop rekening wordt gehouden met extreme koude.

Sectorprotocol

De sector (Vee&Logistiek Nederland en Samenwerkende VeeTransporteurs (Saveetra)) heeft als onderdeel van het meer omvattende hitteplan een protocol (attentielijst) met aanvullende maatregelen opgesteld voor het vervoer van vee tijdens dagen met extreme temperaturen. Het protocol geldt tijdens een voorspelde periode van 4 aaneengesloten dagen met maximumtemperaturen > 27 °C, of voorspelde individuele dag met maximumtemperatuur > 30 °C (KNMI spreekt dan over een ‘tropische dag’). Bij een temperatuur van > 35 °C (situatie ter plekke) vindt geen binnenlands vervoer/ exportcertificering plaats. Maatregelen zijn onder andere:

  • Vroeg laden: waar mogelijk vervroegen vervoerders het tijdstip waarop de dieren geladen worden;
  • Verlagen beladingsgraad bij hitte: vanaf het moment dat het protocol in werking is geldt tussen 12.00 en 19.00 uur voor alle veevervoermiddelen aanwezig op openbaar toegankelijke plaatsen een lagere beladingsgraad;
  • Wagens die voorzien zijn van ventilatoren worden voor gebruik extra gecontroleerd op het goed functioneren van de ventilatoren;
  • Veewagens worden tijdens het laden, lossen en noodzakelijke tussenstops zoveel mogelijk in de schaduw / op plaatsen waar enige wind staat geparkeerd;
  • De verkeerssituatie op de route onderweg naar het losadres wordt voor aanvang van het transport gecontroleerd. De route wordt zonodig aangepast.

NVWA werkvoorschriften

De NVWA biedt de mogelijkheid om op werkdagen met (verwachte) extreme hitte een Tropenrooster voor exportcertificering te voeren. Hierbij worden, indien mogelijk, openingstijden voor certificering aangepast, zodat gecertificeerd kan worden tussen 4:00 en 22:00 uur. Door de vervroegde of verlate aanvang van internationale transporten kan er dan voornamelijk in de koelere perioden ’s nachts of ’s ochtends vroeg gereden worden.

(Bron foto: Wageningen Livestock Research)