Nieuws

Hittestress bij varkens voorkomen met hitteprotocol

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een hitteprotocol voor de varkenshouderij ontwikkeld. Kern van het protocol is dat varkenshouders samen met hun medewerkers, adviseurs en dierenarts tijdig maatregelen nemen, effecten meten en evalueren wat nog beter kan.

De zomer van 2019 kende een extreem hete periode. Varkenshouders hebben daarin hun uiterste best gedaan om de gevolgen voor hun dieren zoveel mogelijk te beperken. Dit leverde veel lessen en creatieve oplossingen op.

Maatregelen nemen per bedrijf

In opdracht van de publiek private samenwerking Klimaat in varkensstallen heeft Wageningen Livestock Research aanpak van 5 stappen ontwikkeld. Deze vormt, samen met een lijst van maatregelen om hittestress te voorkomen, het hitteprotocol.

Met het protocol kunnen varkenshouders samen met hun medewerkers, adviseurs en dierenartsen bepalen wat de beste maatregelen zijn voor hun specifieke bedrijf. De belangrijkste tip: wees goed voorbereid op hitte; ga niet pas handelen als het al warm is in de stal.

Meer informatie vindt u op de site van Vitale Varkens: