Nieuws

Hoe bereid jij jouw bedrijf voor op extreme weersomstandigheden in de komende 30 jaar?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaatadaptatie Akkerbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
In het afgelopen decennium zagen we extreme weersomstandigheden toenemen. Neem als voorbeeld de enorme droogte in 2020 of de hevige regenval in juli 2021. De verandering in ons klimaat gaat in de komende 30 jaar meer extreme omstandigheden opleveren. Dit roept vragen op bij agrarische ondernemers als: hoe bereid ik mij voor op te droge óf te natte omstandigheden? Wat zijn eventuele oplossingen? En hoe verbeter ik mijn bodem?

In het webinar ‘Klimaatadaptie’, een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL, vertelt Daan Verstand (onderzoeker bij WUR) meer over welke weersomstandigheden we de komende 30 jaar mogen verwachten. Ook benoemt hij in welke seizoenen we rekening moeten houden met droogte of juist natte weersomstandigheden.

Klimaatadaptie: omgaan met te droog en te nat.

Vanuit zijn werk als onderzoeker bij WUR heeft Daan de handen ineengeslagen met Stichting Proefbedrijven en Delphy. In deze samenwerking – ook wel ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ genoemd – wordt er gewerkt aan praktische handvatten en innovaties. Voorzitter van dit project Edwin Michiels (LTO-portefeuillehouder Klimaat en akkerbouwer) zegt het volgende over de veranderingen: “In de akkerbouw kan de schade door droge, warme zomers en wateroverlast in extreme jaren fors oplopen. Sommige teelten kunnen daardoor onrendabel worden. Afgelopen jaren heeft extreem weer al regelmatig voor grote schade gezorgd.” Tegelijkertijd staat volgens hem de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. “De bodem is onvoldoende in staat om water vast te houden bij droge periodes of het overschot aan water goed door te laten bij natte periodes. Daarbij is beregening niet altijd en overal een optie.” Dit wordt ook bevestigd in het onlangs gepubliceerde IPCC-rapport over klimaatverandering

Mogelijke oplossingen waterbeheer

De volgende spreker uit het online seminar is Jouke Velstra, senior-adviseur bij Acacia Water. Jouke vertelt over mogelijke klimaatmaatregelen die bijdragen aan een betere bodem. Dit zijn maatregelen die je kunt treffen op gebied van waterbeheer, zoals opslag en het zuinig gebruiken ervan. Verschillende (irrigatie)methoden kunnen ervoor zorgen dat het water, dat in de natte periode valt, ingezet kan worden tijdens de extreem droge periode. Jouke: “Nu grijpen we bij extreme droogte naar de sproeier en beregenen we bij. En hopen dan maar dat er voldoende is en het snel weer gaat regenen. Hier valt voor veel bedrijven winst te behalen.”

Bodemkwaliteit

De overige tafelgasten in het webinar zijn Ted Vaalburg (eigenaar akkerbouwbedrijf), Edwin Michiels (LTO) en Marijgje Weijers (ZLTO). Deze gasten zijn het erover eens dat - als je kijkt naar de mogelijke veranderingen en aanpassingen die gedaan kunnen worden, aanpassingen voor de langere termijn de voorkeur hebben. Dit betekent dat de focus moet liggen op de verbetering van bodemkwaliteit in plaats van dat je een keuze maakt om andere gewassen te gaan verbouwen. Geen bodem is hetzelfde en dat maakt het lastig om de te nemen maatregelen samen te vatten. Marijgje Weijers (o.a. projectleider van BodemUp) benoemt het belang van individueel – en dus gericht – advies over hoe je de bodemkwaliteit van jouw percelen kunt verbeteren en toekomst klaar te maken.

Pioniers

Zowel Marijgje Weijers als Ted Vaalburg beamen dat de investeringen die gedaan moeten worden “pijn” gaan doen. Marijgje: “Wel zien ze het positief in, omdat de nodige veranderingen ook nieuwe kansen bieden. De pioniers – bedrijven die vol positieve energie met innovatieve ideeën gaan komen – zorgen ervoor dat de landbouw in Nederland ook in de toekomst blijft bestaan.”

(Foto: Shutterstock)