Nieuws

Hoe gaat het met de Nederlandse dierrassen?

Acht leaflets met gegevens over het aantal dieren, risicostatus en trend per ras laten in één oogopslag zien hoe het staat met de Nederlandse rassen. Er zijn 144 rassen van 12 soorten landbouwhuisdieren, waarvan een groot deel zeldzaam is.

Ongeveer 90% van alle rassen heeft de status “bedreigd” of “kwetsbaar” op basis van de omvang van de fokpopulatie. Van het merendeel van de rassen is wel genetisch materiaal veiliggesteld in de genenbank van het CGN.

Naast de rassenlijst staan op de leaflets ook human interest verhalen. Een enthousiaste fokker vertelt daarin over een ras en haar bijzondere eigenschappen. Het zijn de fokkers die de rassen in stand houden.

Definitie rassen

Nederlandse rassen zijn als volgt gedefinieerd: rassen die hun oorsprong in Nederland hebben en/of rassen waarvoor fokkerijorganisaties een fokprogramma in Nederland hebben.

Alle CGN brochures en leaflets zijn te downloaden via de CGN website

(Bron foto: CGN)