Nieuws

Hoe geven we natuur­herstel in Nederland een grotere kans?

Honingbij - PicGaz-Photography via Pixabay
Bron foto: PicGaz-Photography (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurherstel
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, beleidsmakers, groen onderwijs
Bekijk de bronnen
De Rli stelt dat het huidige natuurbeleid tekort schiet. Biodiversiteit en natuurkwaliteit nemen nog steeds af in het Nederlandse landschap. Tijd voor een koerswijziging, concluderen de onderzoekers. De kennis- en innovatieagenda van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel brengt de kansen in kaart voor een natuurinclusief Nederland.

Recent verschenen twee uitgebreide adviesrapporten over de toekomst van de natuur in Nederland. De Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) geeft in 'Natuurinclusief Nederland: Natuur overal en voor iedereen' een heldere analyse van de problemen en geeft advies voor het herstel van de natuur. Ook Stichting Deltaplan Biodiversiteit kondigt in het rapport 'Kennis- en innovatieagenda biodiversiteitsherstel' welke stappen er nodig zijn om met kennis van zaken de natuur weer op de rit te krijgen.

Vier redenen waarom de natuur er zo slecht voor staat

Hoe komt het dat het niet goed gaat met de natuur? Dat ligt volgens de onderzoekers van de Rli aan deze vier dingen:

  • We hanteren in Nederland een te smal natuurbegrip.
  • Het natuurbeleid is te weinig gekoppeld aan ander beleid.
  • Natuur heeft een te zwakke positie bij economische en politieke afwegingen.
  • Overheden werken te weinig samen.

Lees in het onderzoeksrapport hoe de onderzoekers tot deze vier conclusies komen.

Koerswijzigingen

Om te zorgen dat de natuur er weer bovenop komt stellen de onderzoekers dat er een aantal koerswijzigingen nodig zal zijn. Bovenal moeten we anders gaan denken over de natuur. Natuur is meer dan een verzameling beschermde gebieden en soorten. We hebben overal natuur van voldoende kwaliteit nodig. Met een 'breed natuurbegrip' zie je dat bijvoorbeeld ook stedelijke natuur erg belangrijk is voor herstel, en dat de belevingswaarde van natuur ook meetelt.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel hanteert al een breed natuurbegrip. In de Kennis- en innovatieagenda Biodiversiteitsherstel staan de plannen en opgaven die er liggen voor het weer op peil brengen van de natuurkwaliteit in Nederland. Deze onderzoekers zien vooral voor de ontwikkeling van kennis en innovatie een grote rol weggelegd. Voor de land- en tuinbouw, openbare ruimte, stad, water, natuur, bossen en financiële sector geven ze in het rapport aan waar de grootste kansen en de “quick wins” te behalen zijn.

Overzicht van kennis- en innovatieopgaven in de land- en tuinbouw (Kennis- en innovatieagenda Biodiversiteitsherstel, 2022)

Natuurinclusief

Waar Rli en Samen voor Biodiversiteit het volledig over eens zijn is het belang van natuurherstel: “Herstel van de variatie aan soorten, ecosystemen en landschappen, en hun kwaliteit, is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor het welzijn van mensen en onze welvaart in brede zin.” Schrijft Stichting deltaplan biodiversiteitsherstel, en in het rapport van Rli staat “Natuur in de directe leefomgeving is daarnaast essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Bovendien is een goede staat van de natuur van belang voor de beschikbaarheid van onder meer drinkwater, gezond voedsel en schone lucht. De natuur vormt een bestaansvoorwaarde voor de mens.”

Natuurinclusieve landbouw

Bezoek het portaal natuurinclusieve landbouw voor meer kennis en informatie over de rol die de landbouw kan spelen in het beheren en herstellen van de natuur.

Bronnen

(2)