Nieuws

Hoe haal je water snel weg?

Hoe kun je je als akkerbouwer het beste wapenen tegen het toenemende aantal extreme buien? Goed draineren is vanouds de oplossing, maar onder akkerbouwers groeit ook de aandacht voor egaliseren.

Tijdens een discussie van Studiegroep Putten kwamen diverse manieren van draineren en kilveren (egaliseren) aan de orde. Onder de titel ‘Hoe haal je water snel weg?’ deed het blad Akker verslag van deze bijeenkomst.

Ketting

Zo vertelde akkerbouwer Elias Biesheuvel over draineren en bleek dat de meeste leden voorkeur hebben voor draineren met de ketting boven sleufloos. Zeker in bonte grond, met veen in de ondergrond is sleufloos niet populair. De ook aanwezige DLV’er Leen van Marion opperde om in het voorjaar in de tarwe te draineren, als alternatief voor de meestal korte periode in de herfst waarin de omstandigheden daarvoor goed zijn. „Dat kost je een ton tarwe per hectare, maar de drainage ligt er dan perfect in. (…) Dat levert meer op dan het verlies aan tarweopbrengst.”

Egaliseren

Akkerbouwer en loonwerker Rens van Bergeijk ging in op egaliseren. Met egaliseren zijn er na een bui minder natte plekken, waardoor de grond egaler droogt in het voorjaar en de gewasgroei is daardoor ook egaler. Natte plekken zijn immers kouder. Als je minder hinder wilt hebben van extreme buien, heeft het meer effect om boven de grond maatregelen te nemen dan in de grond, geeft hij aan.

Egaliseren heeft ook nadelen: je verschuift teeltaarde. Waar teeltaarde wordt weggeschoven, kan verschraling ontstaan en de machines om de grond te verplaatsen kunnen verdichting veroorzaken.

Technieken

Voor het kilveren zijn drie technieken voorradig, aldus Kees de Ruiter (akkerbouwer en medewerker bij een loonbedrijf. De eerste is met een laser. Dat heeft het voordeel dat van delen van percelen apart het afschot bepaald kan worden. Het vraagt wel inzicht van de chauffeur.

Een alternatief is kilveren met RTK. Dat geeft een grotere afwijking dan met een laser, maar je kunt werken met het eigen hoogtekaartje, de grondbalans is simpeler en vooraf is een goede inschatting te maken van de uren en de kosten van de loonwerker.

Keukentafel

De nieuwste ontwikkeling is een geavanceerd gps-systeem uit Australië: Terra Cutta van Precision Farming Technologies. Daarmee kunnen de loonwerker en de akkerbouwer eerst thuis aan de keukentafel precies zien welke vlaklegging het beste resultaat geeft. Het werkt op basis van een gps-hoogtekaart. Per saldo levert dit systeem de minste grondverplaatsing. Het systeem is duurder dan de andere technieken, maar een loonwerker kan meer hectares kilveren in dezelfde tijd, aldus De Ruiter.


Bron foto: Thinkstock