Nieuws

Hoe houden we onze planten gezond?

Plantenziekten kunnen enorme gevolgen hebben voor de natuur, de landbouw en de wereldwijde handel. Klimaatverandering zorgt voor een groter risico op plantenziekten. Omdat de gevolgen groot zijen, moeten overheden, wetenschappers en boeren wereldwijd samenwerken om planten gezond te houden.

Het jaar 2020 is volgens de Wereld Voedsel Organisatie FAO het internationaal jaar van de Plantgezondheid. Het Cahier Plantgezondheid : hoe voorkomen we dat planten ziek worden? sluit hierop aan. Om een toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden en om klimaatverandering het hoofd te bieden is het belangrijk dat er internationaal wordt samengewerkt.

Ook op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt Plantgezondheid veel aandacht. In 2018 bracht minister Schouten haar visie uit op ontwikkelingen binnen de landbouw. Naast een goede opbrengst en zuinig gebruik van energie en grondstoffen mogen het klimaat, de natuur en het milieu zo min mogelijk belast worden. De toekomst van de landbouw ligt in precisielandbouw, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.

Planten

Planten zijn onontbeerlijk voor het leven op aarde. Planten zorgen voor zuurstof en voedsel en staan aan de basis van de voedselpiramide. Zonder planten zou het ecosysteem instorten en zou de aarde een grote woestijn zijn. Verteerde plantenresten zorgen samen met zand of klei voor een goede bodem die water kan vasthouden. Planten brengen schaduw, absorberen geluid en verhogen de luchtvochtigheid. Planten in onze omgeving en in huis geven rust aan ons brein, verfraaien de leeomgeving en maken ons gezonder. Helaas kunnen planten ook ziek worden.

Plantenziekten

Zieke planten met name gewassen kunnen onze gezondheid en onze leefomgeving in gevaar brengen. Ook kunnen ziektes in planten een aanslag zijn op de biodiversiteit. Opbrengstderving van gewassen wereldwijd door plantenziekten bedraagt op dit moment zo'n 30%. Hierbij zijn bewaring van geoogste producten inbegrepen. Om honger uit de wereld te bannen en armoede te bestrijden moet de opbrengst hoger worden. Momenteel zijn er wereldwijd zo'n 820 miljoen mensen die een tekort aan voedsel hebben. Hoe voorkomen we dat planten en vooral gewassen ziek worden?

Plantgezondheid

Gezonde gewassen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening, ze zitten boordevol waardevolle voedingsstoffen. Om onze gewassen gezond te houden is preventie het toverwoord. We moeten zien te voorkomen dat planten ziek worden of worden belaagd. Dit kunnen we doen door de omgeving van de plant of het gewas aan te passen en ervoor te zorgen dat er voor de ziekteverwekkers hoge barrières zijn om bij de plant te komen.

In de plant kunnen we barrières opwerpen door resistente planten te selecteren en te veredelen. Met voorbehandeld zaad kunnen we planten een betere start geven en beschermen tegen indringers. Internationaal onderzoek en internationale samenwerking naar preventie van plantziekten is hierbij van groot belang. In het Cahier wordt ingegaan op verschillende aspecten van plantgezondheid.

(Bron foto: Shutterstock)