Nieuws

Hoe kunnen we zeldzame planten- en dierenrassen rendabel maken?

Dier- en plantenrassen die we blijven gebruiken zullen niet verdwijnen. Het is daarom van belang om te investeren in initiatieven gericht op de vermarkting (“valorisatie”) van de producten en diensten van bedreigde planten- en dierenrassen.

Van 6-7 September 2018 kwamen 150 personen van organisaties uit Europa bijeen in Nantes/Plessé, Frankrijk, om dit onderwerp en de resultaten van het EU project “Preparatory Action on EU Plant and Animal Genetic Resources in Agriculture” te bespreken.

Waarde van zeldzame rassen

Het project verzamelt inspirerende voorbeelden van succesvolle initiatieven, die zich richten op het vermarkten van producten of diensten van zeldzame plantenrassen en dierrassen. Instandhouding van zeldzame rassen, en dus een grotere variatie aan planten- en dierrassen is van belang voor een duurzame landbouw die zich aan kan passen aan veranderingen in de markt, productieomstandigheden en klimaat. Bovendien wordt maatschappelijk veel belang gehecht aan de sociaal-economische en cultuurhistorische waarde van bedreigde planten- en dierrassen, en aan hun bijdrage aan biodiversiteit en variatie in natuur en landschap.

Succesvolle projecten

Voorbeelden van producten waren de Solina tarweproducten in Italië, de vleeswaren van het Turopolje varken in Kroatië, Gwell (een soort yoghurt) van de Bretonne Pie-Noire koe in Frankrijk en Filderkraut zuurkool in Duitsland. Vertegenwoordigers van deze projecten waren positief over de ondersteuning door de EU Preparatory Action, en benadrukten de waarde van deze ondersteuning voor (verdere) ontwikkeling en communicatie van hun specifieke initiatief.

Handleiding

In het kader van de Preparatory Action is tevens een “e-compendium” gecreëerd van 56 succesvolle valorisatie initiatieven in Europa. Het e-compendium bevat twee Nederlandse voorbeelden: het “Zeldzaam Lekker” initiatief van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en het familiebedrijf Smak dat een variatie aan peulvruchten verbouwt en vermarkt.

Het project levert ook een Gebruikershandleiding (“User Guide”). Deze kan worden gebruikt als “checklist” door personen of organisaties die een initiatief willen starten. Veel succesvolle initiatieven ontwikkeling een strategie in een specifieke regio, waarbij meerdere partijen of actoren betrokken zijn, en ieder initiatief vraagt om een specifieke aanpak. Naar verwachting komt de "User Guide" eind 2018 on line.

(Bron foto: CGN)