Nieuws

Hoe waardeert u het landschap in Nederland?

De Nationale Landschapsenquête vroeg mensen naar hun beleving en waardering van het landelijke gebied in Nederland. Gemiddelde rapportcijfer: een 7,5.

Vereniging Natuurmonumenten maakt zich al langere tijd zorgen over het landelijke gebied en de biodiversiteit in Nederland. Intensief landgebruik en verstedelijking laten hun sporen na in het landschap, en hebben in de ogen van Natuurmonumenten ook een negatieve uitstraling op hun eigen natuurgebieden. Maar hoe zien burgers dit? Hoe beleven en waarderen ze het landelijke gebied in hun omgeving? Maken zij zich zorgen?

Online enquête

Natuurmonumenten financierde een onderzoek om deze vragen uit te zoeken. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Via de achterban van Natuurmonumente, de media, agrariërs en andere natuurorganisaties werd de Nationale Landschapsenquête uitgezet. Ruim 45.000 respondenten namen eind 2018 en begin 2019 de moeite om de online enquête in te vullen.

Randstad en niet-Randstad

Gemiddeld krijgt het landelijke gebied in Nederland een waardering van 7,5. Maar de resultaten verschillen sterk per regio. In de Randstad, vooral in de nabijheid van de drie grootste steden, is de waardering lager (tot onder de 6), terwijl de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland gemiddeld rond de 8 scoren.

Opvallend is ook dat een ruime meerderheid van de respondenten (64%) zich zorgen maakt over de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse landschap, onder andere over het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten. Deze zorgen zijn sterk onder de inwoners van de Randstad.

Op de vraag wie er het meest verantwoordelijk is voor de bescherming van het landelijke gebied, zijn de respondenten het roerend eens: die verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, die dus ook als eerste partij actie zou moeten ondernemen.Daarnaast is er brede steun voor financiële ondesteuning van boeren die maatregelen nemen in hun bedrijf om landschap en natuur te beschermen.

Windmolens en zonnepanelen

In de enquête werden ook vragen over de locatie van windmolens en zonneparken in landelijke gebieden. Daarover zijn de meningen verdeeld. Iets meer dan de helft (53%) steunt de plaatsing van windmolens op land, maar respondenten zien windmolens, evenals grote velden zonnepanelen, het liefst op de minder landelijke plekken, zoals bij snelwegen of bedrijventerreinen. Bovendien steunen de meeste respondenten de plaatsing van windturbines op zee.

Bekijk alle cijfers en conclusies in het rapport Resultaten Nederlandse Landschapsenquête.

(Bron foto: Shutterstock )

Links

(3)